Fosmag MK

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík je určeno zejména na jarní přihnojování plodin, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace.


Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: Ca3(PO4)2 + další složky

Vlastnost Hodnota
Celkový fosfor jako P2O5 v % 25,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 10,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 6,0
Hořčík jako MgO v % 2,0
Vápník jako CaO v % 36,0
Síra jako S v % 7,0
Částice od 1 do 5 mm v % min. 90,0
Částice pod 1 mm v % max. 3,0
Částice nad 10 mm v % 0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Fosmag MK je fosforečné hnojivo s hořčíkem. V hnojivu jsou vedle sebe přítomny; citrátově rozpustná složka tvořící cca 40 % celkového fosforu, okamžitě přijatelná forma fosforu vyjádřená obsahem vodorozpustné složky tvořící cca 20 % celkového fosforu, pocházející ze superfosfátu, a zásobní fosfor. Zdrojem zásobního fosforu je mikromletý apatit. Vedle těchto prvků je v hnojivu dále obsaženo 7 % síry a 36 % vápníku vyjádřeného jako CaO. Velikost povrchu mikromletých částic použitých v granulátu zaručuje využití tohoto zdroje fosforu rostlinami jako zásobního. Toto hnojivo se doporučuje používat přednostně na kyselé půdy (s hodnotou pH pod 6,5). Používá se na jaře, především však na podzim při přípravě půdy.

Doporučené dávkování

Hnojivo je vhodné použít ke hnojení k předplodinám luskovin, ke krycím plodinám podsevů jetelovin a trav. Uplatní se rovněž ke hnojení plodin které lépe prospívají při neutrální půdní reakci např. pšenice, ječmene, cukrovky, krmných plodin a řady zelenin (košťálovin, červené řepy,ředkvičky, ředkve, špenátu, chřestu, reveně). Dávky je vhodné přizpůsobit potřebě hnojení fosforem, hořčíkem a intenzitě vápnění (s využitím výsledků rozboru půd). Doporučuje se hnojit dávkou 0,8 tuny hnojiva na hektar. Ke hnojení lze použít běžné typy odstředivých a pneumatických rozmetadel.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny a používat osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice, ochranné brýle případně respirátor). Při práci s hnojivem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po práci a před jídlem omýt ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Nevdechujte prach (S 22). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S 26).

Skladování a doprava

Hnojivo musí být skladováno v suchých větratelných skladech s nepropustnou podlahou odděleně od ostatních hnojiv, krmiv a ostatních látek. Hnojivo nesmí být ani přechodně skladováno ve vlhkém prostředí. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

24 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.


Rychlý kontakt

Agrochemický podnik​ Mstětice, a.s.
Mstětice 32
250 91 Zeleneč v Čechách

E-mail:


© 2021, Agrochemický podnik Mstětice, a.s. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Informace pro spotřebitele | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑